DÜNYA SAĞIRLAR İSLAM FEDERASYONU

Sivil Toplumla İlişkileri Komite Kurulu

YÖNETMELİĞİ

Madde 1 :